Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Plansze, folie, makiety, programy i prezentacje multimedialne, filmy video, DVD.

Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty+drobny poczęstunek, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC